Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

PS pro financování

PS PRO FINANCOVÁNÍ

PS pro financování, bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 (viz Postupy MAP II).

 

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionů, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ

Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

vedoucí PS

Mgr. Daniel Preisler

Základní škola T.G. Masaryka a gymnázie Česká Kamenice, p.o.

člen PS

Mgr. Jaroslav Skála

Starosta obce Arnoltice

Ředitel Základní školy v Děčíně II, Kamenická 1145, Děčín

člen PS

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, p.o., Děčín IX - Bynov, 405 05 Děčín

člen PS

Mgr. Bc. Eva Franzová

Ředitelka Speciální základní školy a Praktické školy v České Kamenici, Jakubcovo nám. 113, 407 21

člen PS

Ing. Renata Jírová

MAS Labské skály, z.s.

 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna