Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

MAP III pro SO ORP Děčín

 

 

LOGO MAP III

 

Dne 1. 2. 2022 zahájena realizace nového navazujícího projektu

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Děčín"

 

 

      Číslo výzvy: 02_20_082
      Název výzvy: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

 

Registrační číslo projektu:                  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021553

Zkrácený název projektu:                   MAP III pro SO ORP Děčín

Datum zahájení a ukončení:              1. 2. 2022 - 30. 11. 2023 (22 měsíců)

      Hlavní manažerka a koordinátorka projektu MAP: Hana Blažková

 

      Klíčové aktivity projektu:

      1. Řízení projektu;

      2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III:

  • A1 Rozvoj a aktualizace MAP;
  • A2 Evaluace procesu místního akčního plánování.

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna